«Քաղաքացիական մասնակցություն, տվյալների վիզուալացում և տեղական ինքնակառավարում»

  «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը միջազգային Վիշեգրադ հիմնադրամի աջակցությամբ,հաջող կերպով  իրականացրեց  «Քաղաքացիական մասնակցություն, տվյալների վիզուալացում և տեղական ինքնակառավարում» թեմայով  միջազգային համաժողովը: