ԲԼՈԳ

Քաղաքացի մոնիթորները արձանագրում են։

May 12, 2017

«Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում» ծրագրի քաղաքացի մոնիթորները շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Այսուհետև աղբահանության ոլորտում մեր կողմից նկատված թերացումները կհրապարակվեն այս էջում։

Գյումրիի գիշերներում։ Լուսավորության ոլորտի մոնիթորինգ։ Լուսանկարներ

May 10, 2017

Առաջարկներ` Գյումրու հնգամյա զարգացման ծրագրում

December 15, 2016

2016թ. հոկտեմբերի ամսին սկսվեցին Գյումրի համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագրի նախագծի մշակման աշխատանքները: