Ուսանողների իրազեկվածության հետազոտություն

Տվյալ հետազոտությունն իրականացվել է “Կոմպասս” կենտրոնի կողմից իրականացվող“Տիրապետում ես փաստերին՝ տիրապետում ես իրավունքներիդ” ծրագրի շրջանակներում՝ ԳՊՄԻ մասնակից ուսանողների կողմից: Հետազոտության նպատակն է պարզել, թե ինչքանով է ԳՊՄԻ ուսանողությունը ծանոթ 2015թ․ սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին և նպաստել իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը։ Կատարված աշխատանքին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի ուսանողների իրազեկվածության հետազոտություն