ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Ընթացիկ ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

«Կանանց ձեռներեցության զարգացման դասընթացներ»

Ապրիլի 25, 2016

«Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն ՀԿ-ն, Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միության հետ համատեղ,

«Միգրանտներին աջակցելու ծրագիր՝ աշխատաշուկայում վերաինտեգրվելու համար »

Ապրիլի 25, 2016

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող և Ֆրանսիայի իմիգրացիայի և ինտեգրման գրասենյակի կողմից իրականացվող

Իրազեկ քաղաքացին համատեր է

Ապրիլի 25, 2016

Գյումրիում 1526 բազմաբնակարան շենքի կառավարումն իրականացվում է 23 համատիրությունների կողմից: Գաղտնիք չէ, որ համատիրությունների՝ օրենքով սահմանված լիազորությունների մեծ մասը

Տարեկան հաշվետվություններ