ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

  • Սույն դիմում-հայտը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդգրկվել ««Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» ՀԿ-ի /այսուհետ՝ Կենտրոն/ աշխատանքներին որպես փորձնակ: «Կոմպասս» կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռում մասնակցելու իրականացվող գործունեությանը՝ առաջարկելով մասնագիտական աճի և փորձառության ձեռքբերման հնարավորություն ուսանողների և շրջանավարտների համար: Փորձնակության ժամկետը երեք ամիս է՝ երկարաձգման հնարավորությամբ: Կենտրոնի փորձնակները կարող են ընդգրկվել կենտրոնի բազմաբնույթ աշխատանքներում ու իրականացվող ծրագրերում: Խորհուրդ ենք տալիս մինչև դիմում-հայտը լրացնելը ծանոթանալ Կենտրոնի փորձնակների կանոնակարգին:
  • ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
  • ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
  • ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
  • Add a row
  • ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ