ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ:

«Իրազեկ երիտասարդները որպես երիտասարդական քաղաքականության ստեղծման հիմք» ծրագրի նպատակն  է  նպաստել երիտասարդների իրազեկվածության և մասնակցության մակարդակի բարձրացմանը Գյումրու համայնքային երիտասարդական քաղաքականության մշակման գործընթացում:

Շիրակի Հանրային հեռուստաընկերության անդրադարձը «Մասնակցային մոնիթորինգ` հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում» ծրագրին:

«Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում» ծրագրի շրջանակներում ամփովել են մոնիթորինգի արդյունքները:

«ՑԱՅԳ» մարզային հեռուստաընկերության անդրադարձը «Ընտրացուցակների դիտարկման և վերլուծության» ծրագրին: 

Շիրակի Հանրային հեռուստաընկերության անդրադարձը «Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության մշակում և ներդրում» ծրագրին:

Իրազեկ երիտասարդները երիտասարդական քաղաքականության ստեղծման հիմքն են: