Ախուրյան համայնքի վիզուալ բյուջե

Ախուրյան համայնքի վիզուալ բյուջեի կայքը ստեղծվել է «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Մասնակցային բյուջետավարում՝ հանուն բարեկեցիկ համայնքի» ծրագրի շրջանակներում: Կայքն այցելուին հնարավորություն կտա դառնալ իրազեկ համայնքի բյուջեին վերաբերող հարցերին: Կայք այցելելով՝ Դուք կտեսնեք բյուջեի եկամուտները և ծախսերն արտացոլող կլորակներ, որոնք բացվելով ցույց են տալիս համապատասխանաբար եկամուտների ու ծախսերի կազմն ու կառուցվածքը եռամսյակային, ինչպես նաև տարեկան կտրվածքով:

http://www.akhuryanbudget.am

Մոնիտորինգի արդյունքների ներկայացում

«Մասնակցային մոնիթորինգ՝ հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում» ծրագրի շրջանակներում ամփոփվեցին  մոնիտորինգի և հետազոտության արդյունքները և տեղի ունենացավ ծրագրի հանրայնացման միջոցառումը: Զեկույցներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ`

Լուսավորության զեկույց - https://goo.gl/cLxevz

Աղբահանության զեկույց - https://goo.gl/fwiqVa

Ավելի ինտերակտիվ բյուջե. պետական բյուջեի թափանցիկության ապահովում՝ «բաց տվյալների» սկզբունքի կիրառմամբ

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Բաց կառավարման գործընկերության երրորդ գործողությունների ծրագրում առաջադրված 70 առաջարկներից ընտրվել են 8-ը, որոնց թվում է «Կոմպասս» կենտրոնի առաջարկած «Ավելի ինտերակտիվ բյուջե. պետական բյուջեի թափանցիկության ապահովում՝ «բաց տվյալների» սկզբունքի կիրառմամբ» առաջարկը:

Ուղղություններ

2

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական քաղաքականությունների ջատագովություն`
հիմնված հետազոտական արդյունքների և առաջարկությունների վրա:

ավելին

HAMAYNQI ZARGACUM

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Համայնքի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ կատարողականության բարձրացում` հետազոտությունների իրականացման, խորհրդատվության, կարողությունների զարգացման, քաղաքականությունների մշակման և ջատագովության միջոցով:

ավելին

2

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Արդար և արդյունավետ գործարարության զարգացում, գործարար միջավայրի բարելավում` հետազոտությունների, կարողությունների զարգացման և խորհրդատվության տրամադրման միջոցով:

ավելին

Կոմպասս թիմը

Սյուզաննա Սերոբյան

կրտսեր հետազոտող    

Կարինե Բադեյան

կոնտենտ պատասխանատու

Գրիշա Հովսեփյան

սոցիալ մեդիա պատասխանատու

Շուշան Բոյախչյան

Հանրային կապերի և հաղորդակցության պատասխանատու

Ալվինա Ղազարյան

Գրասենյակի համակարգող

Գրիգոր Ավետիսյան

ՀԿ խորհրդի անդամ ՀԿ հաշվապահ

Կարեն Պետրոսյան

ՀԿ Խորհրդի անդամ Ձեռներեցության ուղղության պատասխանատու  

Ղարիբ Հարությունյան

ՀԿ նախագահ

Արտաշես Բոյաջյան

ՀԿ       Խորհրդի       անդամ Սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների պատասխանատու    

Հասմիկ Հակոբյան

Ծրագրերի համակարգող  

Տիգրան Պետրոսյան

ՀԿ Խորհրդի անդամ

Հայկարամ Դրմեյան

ՀԿ   Խորհրդի   անդամ Հետազոտող  

Կարեն Ռաֆայելյան

ՀԿ    Խորհրդի   անդամ Հետազոտող  

Միանալ մեր թիմին