ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Համայնքի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ կատարողականության բարձրացում` հետազոտությունների իրականացման, խորհրդատվության, կարողությունների զարգացման, քաղաքականությունների մշակման և ջատագովության միջոցով:

Մասնակցային բյուջետավարում` հանուն բարեկեցիկ համայնքի

«Կոմպասս» ՀԿ կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ախուրյան համայնքում բնակիչները գրեթե տեղյակ չեն թե համայնքային բյուջեն ինչպես է ձևավորվում և ծախսվում:

ավելին

Մասնակցային մոնիթորինգ` հանուն որակյալ կոմունալ ծառայությունների Գյումրիում

Գյումրի քաղաքում բնակչության սոցիալական կարիքների, կոմունալ-կենցաղային խնդիրներին արմատական լուծումներ տալ դեռևս չի հաջողվում:

ավելին

Իրազեկ քաղաքացին համատեր է 2

«Կոմպասս» ՀԿ-ն 2014թ. իրականացրել է «Իրազեկ քաղաքացին համատեր է» ծրագիրը` Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի աջակցությամբ: Ծրագրի արդյունքում

ավելին

Մեր փողերը, տեղեկացված լինելու մեր իրավունքը

Սկսած 2015թ.-ի հունվար ամսից «Կոմպասս» կենտրոնն իրականացնում է «Մեր փողերը, տեղեկացված լինելու մեր իրավունքը. համայնքի վիզուալ բյուջե» ծրագիրը` Բաց

ավելին

Իրազեկ քաղաքացին համատեր է

Գյումրիում 1526 բազմաբնակարան շենքի կառավարումն իրականացվում է 23 համատիրությունների կողմից: Գաղտնիք չէ, որ համատիրությունների՝ օրենքով սահմանված լիազորությունների մեծ մասը

ավելին

Գյումրու ներդրումային միջավայրի հետազոտություն

«Կոմպասս» կենտրոնը, Գյումրու քաղաքապետարանի աջակցությամբ, իրականացնում է «Գյումրու ներդրումային միջավայրի հետազոտություն» հետազոտական

ավելին