Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի նախագիծ

Այստեղ կարող եք ծանոթանալ Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի նախագծին:

Հիշեցնենք, որ ծրագիրը մեկնակել է դեռևս 2016թ. մայիսից և իրականացվում է «Գյումրու երիտասարդական խորհուրդ» անկախ փորձագիտական խմբի և ««Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից` ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ:
Ծրագրի նպատակն է նպաստել Գյումրու երիտասարդության կյանքի որակի բարելավմանն ու հիմնախնդիրների լուծմանը` կարիքների վրա հիմնված տեղական երիտասարդական քաղաքականության մշակման ու կիրառման միջոցով: